Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     

บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
บันไดไฟเบอร์กลาสที่จำหน่าย

1.RIDGID
2.SANKI
3.SMILING MONKEY
 
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส 
SMILING MONKEY    
Fiber Ladder
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง เอ ขึ้นลงสองด้าน
 
บันไดไฟเบอร์กลาส เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาส เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาส หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาส มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาส ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาส มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาส สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 


 
บันไดไฟเบอร์กลาส
ขาบันไดรุ่นใหม่
มั่นคงและแข็งแรง


 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ  รุ่น A-6
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-6
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   6 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      12  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-7

 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-7
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   7 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      14.3  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-8
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-8
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   8 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      18.7  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-10
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-10
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   10 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      20.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  

บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-12
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-12
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   12 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      24.5  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
  
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-14
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-14
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   14 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      34.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-16  
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-16
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   16 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      38.2  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 
 
 
                     
   
ขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสแข็งแรง 
บันไดไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม 
    ขาตั้งของไฟเบอร์กลาสสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาได้ตามสักษณะพื้นผิว     บันไดไฟเบอร์กลาส พื้นสามารถยึดเกาะได้แม้ไม่ใช่พื้นเรียบ    
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-8  
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-8
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   8 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      7.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง
         
   249 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 

 
  16.5 ซม.

 
     
                                            
  

  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-10
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-10
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   10 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      9  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง 
         
   309 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง 
 
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
 

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

    
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-12
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-12
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   12 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      10.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง 
         
   369ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง 
 
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
 

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
   
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-14 
    
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-14
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   14 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      11.8  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง 
         
   429 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง 
 
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
 

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-16
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-16
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   16 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      13.3  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง 
         
   489 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง 
 
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
 

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
 บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-19
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-19
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   19 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      15.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง 
         
   579 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง 
 
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
 

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
              
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน
  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 
 
 
  
 
                     
   
ขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสแข็งแรง 
บันไดไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม 
    ขาตั้งของไฟเบอร์กลาสสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาได้ตามสักษณะพื้นผิว     บันไดไฟเบอร์กลาส พื้นสามารถยึดเกาะได้แม้ไม่ใช่พื้นเรียบ    
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-8
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-8
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   8 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    13 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      16.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง 
         
   266 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง 
 
 

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
 

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-10
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-10
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   10 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    17 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      19.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง  
         
   327 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง  
 
  

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
  

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-12
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-12
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   12 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    21 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      22.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง  
         
   387 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง  
 
  

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
  

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-14
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-14
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   14 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด
    25 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      25.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง  
         
   447ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง  
 
  

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
  

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-16
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-16
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
  16 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน เมื่อสไลด์สูงสุด