Website Banner
สินค้าแนะนำ 
 บันไดขึ้นชั้นลอยพับได้
 
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 086-3362597
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 02-3701463
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 02-3701464
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 02-3701465 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง แฟกซ์ 02-3701466 
 ทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟทุกชนิด
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดจะเลื่อนลงสู้พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม,หอพัก,โรงงานต่าง ๆ และโรงเรียน
 
   
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดเพื่อให้บันไดเลื่อนลงสู่พื้น
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
   
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
งานผลิต และ ติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง
แนวดิ่งมีกันตกด้านหลัง

โรงงานเผาขยะ หนองแขม
 
 
งานผลิต และ ติดตั้งบันไดหนีแบบบันไดลิงแนวดิ่ง
โรงงานเผาขยะ หนองแขม
 ดำาเนินการโดย
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ประเทศไทย) จำากัด 
 วัตถุประสงค์ของงานบันไดหนีไฟแบบบันได SERVICE
เพื่ออำนวยควนมสะดวกในการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาอาคาร
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง 089-1468234
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง 063-0687677
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง info@hereweare.co.th

 
บันไดหนีไฟ อพาร์ตเม้นท์ 
ย่านซอยสถานทูต ลาว
 
บันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน มีเสารับน้ำหนักสองเสา และ เทฐานคอนกรีตรับน้ำหนักตัวบันได
เพราะบันไดหนีไฟมีขนาดใหญ่และน้ำหนักของบันไดหนีไฟมาก 
บันไดหนีไฟเสารับน้ำหนักเป็นเหล็ก I BEAM ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนคอนกรีตที่เตรียมไว้
พร้อมบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค และใช่เหล็กกล่องทำระแนงกันบันไดหนีไฟเพื่อความสวยงาม 

 
 
 บันไดหนีไฟแบบซิกแซกย่านลาดกระบัง
 
 บันไดหนีไฟแบบซิกแซก 5 ชั้น โรงแรมเขตลาดกระบัง 
เสาบันไดหนีไฟใช้เหล็ก H-Beam 150x150 มม.
โครงบันไดหนีไฟใช้เหล็กรางน้ำ 150x75 มม.
ปูพื้นด้วย checker plate หนา 3 มม.
ราวกันตกบันไดหนีไฟ  ใช้เหล็กเหลี่ยม 1x2 "
 
บันได service แบบบันไดลิง
มีกันตกด้านหลัง 

เพื่อใช้ service ในการขึ้นดูแลหลังคา
 
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์
บันไดหนีไฟ service ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟ service เป็นบันไดลิงมีชานพัก เป็นช่วง
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์ใช้สำหรับ service ดูแล Solar cell บนหลังคา
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์ติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพัก
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟทาวเวอร์มีประตูหนีไฟทุกชั้นเหมาะสำหรับโรงงาน  
 
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
บันไดหนีไฟบ้านพักคนงานโรงงานข้าวหงษ์ทอง 
 
บันไดหนีไฟบ้านพักคนงาน ขณะใช้เครนยกเพื่อติดตั้ง 

บันไดหนีไฟบ้านพักคนงาน ประกอบและทาสี 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน มีเสารับน้ำหนักสองเสา และ เทฐานคอนกรีตรับน้ำหนักตัวบันได
เพราะบันไดหนีไฟมีขนาดใหญ่และน้ำหนักของบันไดหนีไฟมาก 
บันไดหนีไฟเสารับน้ำหนักเป็นเหล็ก I BEAM ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนคอนกรีตที่เตรียมไว้
พร้อมบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค และใช่เหล็กกล่องทำระแนงกันบันไดหนีไฟเพื่อความสวยงาม 

 
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th
 
 
 
 บันได SERVICE SOLAR CELL หลังคาโรงงาน Profender
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังชุบกาวาไนซ์
 
บันได service หลังคา solar cell โรงงาน Profender
แม่บันไดหนีไฟ ใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
กันตกด้านหลังใช้เหล็ก Fat Bar 1.5" หนา 3 มม.
มีจุดชานพัก 1 จุด พื้นชานพักบันได service ปูด้วย ตะแกรงเหล็กฉีก
 
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค แฟมิลี่ปาร์ค condo จำนวน 3 ชุด
 บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคแบบมีชานพักในตัว จำนวน 3 ชุด 
แม่บันไดใช้เหล็กกลมขนาด 1.2 นิ้ว
ขั้นบันไดใช้เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
ชานพักปูด้วย Checker Plate  3 มม.
 
 

 
            บันไดหนีไฟแบบลูกตัั้งลูกนอนอาคารย่าน วัชรพล 
 

 
  บันไดหนีไฟและบันไดService เพื่องานซ่อมบำรุง
ย่านวิภาวดี 
 
 บันไดหนีไฟแบบซิกแซก กาแอม โฮเต็ล ประตูน้ำ
 บันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม. 
บันไดหนีไฟ 7 ชั้น
เสาหลักใช้เหล็กกล่อง 4*4 นิ้ว
โครงย่อยใช้เหล็ก 2*4 นิ้ว
ปูพื้นและขั้นของบันไดด้วย Checker Plate 
 
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบซิกแซก โบสถ์คริสจักรอีแวนเจลิคอล สุขุมวิท 10
 บันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม. 
บันไดหนีไฟสูง 4 ชั้น
เสาหลักใช้เหล็กกล่อง 4*4 นิ้ว
โครงย่อยใช้เหล็ก 2*4 นิ้ว
โครงย่อยแนวตั้งใช้เหล็ก 1*1 นิ้ว
ปูพื้นด้วย Checker Plate หนา 3 มม.
 
บันไดหนีไฟ แบบบันไดวน 
บันไดหนีไฟพักพนักงานโรงงานย่อมผ้า
 

 
 
 
 บันไดหนีไฟ แบบบันไดวน 
บันไดหนีไฟ ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟ แบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟ แบบวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟ แบบวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟ แบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟ แบบวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟ แบบวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง ๆ
บันไดหนีไฟ แบบวนได้เหมาะสำหรับโรงหนัง
บันไดหนีไฟ แบบวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน

 
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวน มีลูกตั้งลูกนอน และบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคบริเวณ office บริษัท สุพรชัย
 
บันไดนหนีไฟแบบซิกแซก มีขั้น เป็น step มีชานพัก
บริเวณ office บริษัท สุพรชัย
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่องขนาด4x4"
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคได้ใช้เหล็กกลม 1.2"
ขั้นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคใช้เหล็กกลม 1 "  
  
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน มีลูกตั้งลูกนอน และบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค                         บริเวณ หอพักพนักงาน บริษัท สุพรชัย 
 
 
บันไดนหนีไฟแบบซิกแซก มีขั้น เป็น step มีชานพัก
บริเวณ หอพักพนักงาน บริษัท สุพรชัย
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่องขนาด4x4"
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคได้ใช้เหล็กกลม 1.2"
ขั้นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคใช้เหล็กกลม 1 "  
 
 
บันไดหนีไฟแบบมีลูกตั้งลูกนอนมีราวกันตก 
และชานพัก พร้อม บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บได้
บันไดหนีไฟอาคารในบริเวณโรงงาน GREENDAY
 
 
บันได หนีไฟ โรงงาน Greenday
โครงบันไดหนีไฟ ใช้เหล็กเหลื่ยม 2x6 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟใช้ checker plate หนา 3 มม.
กันตกด้านหลังใช้เหล็ก เหลี่ยม 1x2 นิ้ว
มีบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บได้
แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็ก 1 นิ้ว
พร้อมกันตกด้านหลัง
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน เป็น step มีลูกตั้งลูกนอน 
บริเวณหอพักพนักงาน บริษัท สยามแฮนด์ จำกัด
(เสื้อผ้าแบรนด์ แตงโม)
 
 
บันไดนหนีไฟแบบซิกแซก มีขั้น เป็น step มีชานพัก
บริเวณ หอพักพนักงาน บริษัท สยามแฮนด์ (เสื้อผ้าแบรนด์แตงโม)
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่องขนาด4x4"
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม.

 
 
บันไดหนีไฟแบบเป็นขั้น step 2 ชุด
บริเวณ โรงงานของบริษัท สยามแฮนด์ 
(เสื้อผ้าแบรนด์แตงโม)
 
 
บันไดนหนีไฟแบบซิกแซก มีขั้น เป็น step มีชานพัก
บริเวณ โรงงาน บริษัท สยามแฮนด์ (เสื้อผ้าแบรนด์แตงโม)
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่องขนาด4x4"
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม. 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดเป็นขั้น step บริเวณโรงพิมพ์ผ้า บริษัท สยามแฮนด์ (เสื่อผ้าแบรนด์แตงโม)
 
 
 
บันไดนหนีไฟแบบซิกแซก มีขั้น เป็น step มีชานพัก
บริเวณ โรงพิมพ์ผ้า  บริษัท สยามแฮนด์ (เสื้อผ้าแบรนด์แตงโม)
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่องขนาด4x4"
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม.  
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดปลดล็อคสแตนเลส 
โรงงานอาหารกระป๋อง UFM 
 
   

 
 
 บันได service  ขึ้นดาดฟ้าเพื่องานซ้อมบำรุง
  
 บันได service แบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง พร้อมชานพัก
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและ
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงแบบชักเก็บได้
และมีชานพักทุกชั้น
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังแม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้วหนา 1.5 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังขั้นบันไดใช้เหล็ก กลม 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังกันตกทำจาก Fat Bar ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2 มม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง มีชานพักทุกชั้น ราวกั้นใช้เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง โคลงชานพัก ใช้เหล็ก 1.5x3 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง พิ้นชานพักใช้ปูด้วย Checker Plate หนา 3 มม.
 

 
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th  
 
บันไดหนีไฟโรงแรมย่ายรังสิตคลอง 11
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีคอกกันตกด้านหลัง
เป็นบันไดหนีไฟคู่ ซ้ายขวา
บันไดหนีไฟมีชานพักในแต่ละชั้น
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังมีกันตกด้านหลัง
ขั้นบันไดของบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
แม่บันไดของบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังแบบบันไดคู่ ใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว
ชานพักของบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปูพื้นด้วยเหล็กแผ่นลายตีนเป็ด
กันตกของชานพักบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
  
 
บันไดหนีไฟแบบมีชานพัก Walk way ยาวมีคอกกั้น
และบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บได้
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีคอกกั้น แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้วหนา 1.5 มม.
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีคอกกั้นขั้นบันไดใช้เหล็ก กลม 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีคอกกั้นกันตกใช้เหล็ก 1.5x3 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีคอกกั้นมีชานพักทุกชั้น ราวกั้นใช้เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีคอกกั้นโคลงชานพัก ใช้เหล็ก 1.5x3 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีคอกกั้นพิ้นชานพักใช้ปูด้วย Checker Plate
 
 
 
รับผลิตและติดบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับผลิตบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟบริษัทเพชร เขตสีลม
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีคอกกันตกด้านหลังมีชานพักในทุกชั้น
และบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บได้
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง โรงงานเพชรย่านสีลม กว้าง 50 ซม.
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง มีชานพักทุกชั้นเพื่อความปลดภัย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง มีกันตกด้านหลังทำจาก Fat Bar หนา 1.5 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง มีบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง ชักเก็บได้ จากชั้นสองถึงพื้ันเพื่อป้องกันคนจากภายนอก

 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
  
 
 บันไดหนีไฟใช้ในการ Service หลังคา Solar cell โรงงานแอร์ไดกิ้น ระยอง
 
บันไดหนีไฟใช้เพราะ service ขึ้นหลังคา
เพื่อซ้อมบำรุง งานSolar Cell โรงงานแอร์ไดกิ้น ระยอง
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้ H-beam
ราวบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1.5 "
ราวย่อยบันไดหนีไฟใช้เหล็กหลม 1"
โครงขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กฉาก 2"
ขั้นบันไดหนีไฟปูพื้นด้วย Checker Plate 3 mm.
และบันไดลิงขึ้นหลังคาชุก กาวาไนซ์
แม่บันไดลิงใช้ FatBar 1.5" x 5 mm.
ขั้นบันไดลิงใช้เหล็ก Squire Bar 30x30
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกผสมบันไดแบบปลดล็อค
  
  บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกผสมบันไดแบบปลดล็อ
  
บันไดหนีไฟแบบันไดลิงของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบันไดลิงรุ่นนี้มีกันตก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยจำนวนไม่มาก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสามารถติดตั้งง่ายใช้เวลาติดตั้งไม่นาน
บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 
  
 บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดซ่อมบำรุง ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดซ่อมบำรุง ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดซ่อมบำรุง  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดซ่อมบำรุง แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดซ่อมบำรุง ติดต่อ
info@hereweare.co.th
 
 
 บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังมีชานพักทุกชั้นและบันไดชักเก็บได้
อาคารย่านทองหล่อ
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้สามารถชักเก็บได้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้ทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้รุ่นนี้มีกันตก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้เหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยจำนวนไม่มาก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้มีกันตกด้านหลังติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟมีชานพักทุกชั้นเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้มีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้มีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้มีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักทุกชั้นชักเก็บได้มีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับที่พักคนงาน

 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 บันไดหนีไฟโรงงาน มิชชั่นฟู๊ด
 บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีชานพักและประตูหนีไฟทุกชั้น 
 
 เจาะผนังเป็นทำทางหนีไฟ
 
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีชานพักและประตูหนีไฟทุกชั้น
บันไดทาวเวอร์หนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดทาวเวอร์หนีไฟเป็นบันไดลิงมีชานพัก
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีประตูหนีไฟทุกชั้น
บันไดทาวเวอร์หนีไฟเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดทาวเวอร์หนีไฟติดตั้งง่าย
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีประตูหนีไฟทุกชั้นเหมาะสำหรับโรงงาน 
 
   รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
 รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th

 บันไดหนีไฟ แบบบันไดเป็น step
และบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้
 
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
มีชานพักทุกชั้นและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 
อพาร์ทเม้นท์ สรงประภา 20
 
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
 
บันไดหนีไฟ ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัย
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง ๆ
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับโรงหนัง
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
 
     
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกที่โรงงาน sonoco บ้านบึง
เป็นบันไดหนีไฟจากหลังคา พร้อม walk way บนหลังคา
 
 
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
 รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th

 
 
 บันไดหนีไฟแนวดิ่งมีกันตกด้านหลังจากชั้น 3 มา ชั้น 2 มีชานพักและบันไดแบบสไลด์ชักเก็บได้
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดแนวดิ่งมีชานพักทุกชั้นและสร้างเป็นบันไดแฝด
 
 รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง 
มี Walk Way จากในตัวตึกมาที่บันไดหนีไฟ 
สร้างสลับซ้ายขวาทุกชานพักในแต่ละชั้น
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
พร้อม walk way ใช้เป็นทางเดินบนหลังคา
บันไดทาวเวอร์พร้อม walk way ภูริษา สปา 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
พร้อม walk way ใช้เป็นทางเดินบนหลังคา
ในกรณีที่ไม่สามารถทำบันไดหนีไฟเป็นแนวดิ่งถึงพื้นได้
 
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
 รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th

 
 บันไดหนีไฟแบบบันได SERVICE มีกันตกด้านหลัง
และชานพักชุบกาวาไนซ์
 
 
 บันได service ใช้ในการซ้อมบำรุงแผง Solar Cell
โรงงาน Profender
แม่บันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
กันตกด้านหลังใช้ Fat Bar 2 นิ้ว หนา 3 มม.
พื้นชานพักบันไดหนีไฟปูด้วยเหล็กฉีก
บันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน
และบันไดหนีไฟชักเก็บได้ แฟลต 5 ดาว
 
โครงสร้างหลักบันไดหนีไฟ ใช้เหล็ก C Channel
โครงสร้างชานพักบันไดหนีไฟใช้เหล็กเหลี่ยม 2x6 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟและพื้นบันไดหนีไฟใช้ Chcker Plate 3 มม.
ราวกันตกใช้เหล็ก 2x1 นิ้ว และ เหล็ก 1x1 นิ้ว
 
 บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้และบันไดหนีไฟ
 
 
 
บันไดหนีไฟหอพัก เจริญนคร 24
 
 บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิง ที่มีจุดพักในแต่ละชั้น
 
บันไดหนีไฟ ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิง ที่มีจุดพักในแต่ละชั้นเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัย
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิง ที่มีจุดพักติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงที่มีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงที่มีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงที่มีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงที่มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง ๆ
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงที่มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงหนัง
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงที่มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
 
 
บันไดหนีไฟคอนโด เจริญนคร 24
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง ที่มีจุดพัก ในแต่ละชั้น
 
 
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th

 
 บันไดหนีไฟเพื่อการซ่อมบำรุง
 
 
 ติดตั้งบันไดทาวเวอร์ เพื่อการซ่อมบำรุง แผง Solar cell 
โรงงานย่านลาดกระบัง
 
บันไดหนีไฟ ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟ แบบบันไดทาวเวอร์เหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัย
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟ แบบบันไดทาวเวอร์เพื่อใช้ในการซ้อมบำรุงดูแลรักษาแผง solar cell บนหลังดาโรงงาน
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง ๆ
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับโรงหนัง
บันไดหนีไฟ แบบบันไดลิงได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
 
 
 
 
 
ติดตั้งบันไดหนีไฟ สถาบัน เบสท เซนเตอร์
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง ธรรมดา

 
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th

 
  บันไดหนีไฟ อพาร์ตเมนท์ ย่านรังสิตคลอง หก 
 
  
ติดตั้งบันไดหนีไฟ อพาร์ตเมนท์ ย่านรังสิตคลอง หก 
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก
 
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
 รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th


 
 
บันไดซ่อมบำรุง  
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดเพื่อใช้ขึ้นไปดูแล ลิฟท์
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง
 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก
  
 
 รับทำบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th
 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค คอนโดมิเนี่ยมย่าน สุขุมวิท
 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th  
 
 บันไดหนีไฟ หอพักชาย/หญิง ม.บูรพา บางแสน
 
บันไดหนีไฟ หอพักชาย/หญิง ม.บูรพา บางแสน
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดแบบปลดล็อค 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกผสมบันไดแบบชักเก็บได้ 

  
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงมีจุดพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพักมหาวิทยาลัย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
  
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ สมาคม จีจีนเกาะ 4 ชุด
 
ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟชักเก็บได้ใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
  
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งในแบบที่ลูกค้าต้องการ 
 
 
บันไดหนีไฟตั้งตั้งที่บริษัท แถวเอกมัย 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
ในแต่ละชั้นมีชานพักทุกชั้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค
เราติดตั้งบันไดหนีไฟตามความต้องการของลูกค้า
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ 083-0687588  
 ทำบันไดหนีไฟ,บันไดฉุกเฉิน,บันไดทาวเวอร์,บันไดลิง ติดต่อ
info@hereweare.co.th

 
เพื่อแก้ปัญหาสร้างบันไดไม่ถูกกฏหมาย 
สำหรับตึกที่สร้างบันไดหนีไฟมาถึงแค่ชั้นสอง
และป้องกันโจรขโมยปีนขึ้นตึกของท่าน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคสามารถตอบโจทย์คุณได้
 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบสไลด์ใช้สำหรับหนีไฟจากชั้น 2 ถึงชั้นล่าง
 
 
 รับทำบันไดหนีไฟจากชั้น 2 ถึงพื้น เป็นบันไดสไลด์ 2 ท่อน
 
 
 รับสร้างบันไดหนีไฟ เพื่อแก้ปัญหา บันไดหนีไฟมาไม่ถึงพื้น
 
 
 รับทำบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคและชักเก็บได้
แก้ปัญหาบันไดหนีไฟสร้างไม่ถูก กฏ
ตัวบันไดสามารถใช้เหล็กกลม หรือเหล็กเหลี่ยมก็ได้
 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสไลด์ชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
ประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของ 
 

     ด้วยกรุงเทพมหานครเห็นเป็นการสมควรกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคารตามสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้สามารถใช้บันไดหนีไฟลงสู่พื้นดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
ตามลักษณะแบบของอาคารที่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถออกจากอาคารทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและฉับไวทันต่อเหตุการณ์


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 และข้อ 46 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศไว้ ดังต่อไปนี้


1. ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยที่มีความสูง 4 ชั้น แต่ละหน่วยต้องมีบันไดหนีไฟเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.1 อนุญาตให้ใช้บันไดหนีไฟเป็นบันไดแนวดิ่งหรือบันไดลิงสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ และให้ติดตั้งในส่วนที่ว่างทางเดินหลังอาคารได้
 1.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ระยะห่างของบันไดแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร บันไดขั้นล่างสุดท้ายอยู่ห่างจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3.50 เมตร
1.3 ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องอยู่ในทางทิศตรงกันข้ามกับบันไดหลักและอยู่ใกล้กับช่องเปิดของประตูหรือหน้าต่าง
ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยที่มีความสูงเกินกว่า 4 ชั้น ดาดฟ้า แต่ละหน่วยต้องมีบันไดหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งและต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น


2. อาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้น แต่ไม่เกิน 7 ชั้น ดาดฟ้า ต้องมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ต้องสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ
2.2 บันไดแต่ละช่วงสูงไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
2.3 ตำแหน่งที่ตั้งต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันไดกับกึ่งกลางประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน ไม่เกิน 10 เมตร ในกรณีที่จำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ตำแหน่ง 
อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟได้ด้วยโดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกบันไดไม่เกิน 60 เมตร
2.4 ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันไดหนีไฟ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
2.5 ต้องมีป้ายเรืองแสง หรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสำรองฉุกเฉินบอกทางออกสู่บันไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ
 ทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคาร หรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่อง ให้ติดตั้งป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ “ทางออก” หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างแสดงว่าเป็นทางออกให้ชัดเจน


3. โรงมหรสพ หอประชุมที่สร้างสูงเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงเกิน
7 ชั้น ดาดฟ้า แต่ไม่เกิน 12 ชั้น ดาดฟ้า ต้องมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันได
หลักในอาคาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทนไฟโดยรอบ ส่วนบันไดหนีไฟนอกอาคารต้องมีผนังทนไฟระหว่างบันไดกับตัวอาคาร และผนังทนไฟต้องมีลักษณะดังนี้
3.1.1 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
3.1.2 ผนังอิฐ ความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
3.1.3 ผนังคอนกรีตบล๊อค ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
3.1.4 ผนังวัสดุอย่างอื่น ต้องมีอัตราการทนไฟ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3.2 บันไดแต่ละช่วงสูงได้ไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
3.3 ตำแหน่งที่ตั้งต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันไดกับกึ่งกลางประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน  ไม่เกิน 10 เมตร  ในกรณีที่จำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ตำแหน่ง 
อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟด้วย โดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่บันไดไม่เกิน 60 เมตร
3.4 ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และต้องมีลักษณะดังนี้
3.4.1 ช่องทางเข้าออกต้องมีบานประตูและวงกบทำด้วยวัสดุที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3.4.2 มีอุปกรณ์ทำให้บานประตูปิดสนิทเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดพร้อมมีอุปกรณ์ควบคุมให้บานประตูปิดอยู่ตลอดเวลาและสามารถผลักเปิดได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ประตูได้รับความร้อน
3.4.3 บานประตูต้องเป็นบานเปิดเท่านั้น ห้ามใช้บานเลื่อนและห้ามมีธรณีประตู
3.4.4 ต้องมีชานพักบันไดระหว่างประตูกับบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างของบันไดนั้น ๆ
3.4.5 ทิศทางการเปิดของประตูต้องเปิดเข้าสู่บันไดเท่านั้นนอกจากชั้นดาดฟ้า ชั้นล่างและชั้นที่เข้าออกเพื่อหนีไฟสู่ภายนอกอาคารให้เปิดออกจากห้องบันไดหนีไฟ
3.4.6 ห้ามติดตั้งสายยู ห่วง โซ่ กลอน หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจยึดหรือคล้องกุญแจขัดขวางไม่ให้เปิดประตูจากภายในอาคาร
3.4.7 กรณีที่ติดตั้งกุญแจกับบานประตูเพื่อป้องกันบุคคลเข้าอาคารจากภายนอกให้ติดตั้งแบบชนิดที่ภายในเปิดออกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้กุญแจ ส่วนภายนอกเปิดได้โดยใช้กุญแจเท้านั้น
3.5 ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสำรองฉุกเฉิน บอกทางออกสู่บันไดหนีไฟติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าประตู หรือทางออกสู่บันไดหนีไฟ 
ส่วนประตูทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่องให้ติดตั้งป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ “ทางออก” หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างแสดงว่าเป็นทางออกให้ชัดเจน
3.6 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องทำเป็นห้องบันไดหนีไฟที่มีระบบอัดลมภายในความดันขณะใช้งาน 0.25-0.38 มิลลิเมตรของน้ำ ทำงานเป็นแบบอัตโนมัติโดยแหล่งไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้
3.7 บันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคาร ที่มีผนังสามารถเปิดระบายอากาศได้ ต้องมีช่องเปิดทุกชั้นเพื่อช่วยระบายอากาศ
3.8 ภายในบันไดหนีไฟจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟสามารถหนีไฟทางบันไดต่อเนื่องกันถึงระดับดินหรือออกสู่ภายนอกอาคารที่ระดับไม่ต่ำกว่าชั้นสองได้โดยสะดวกและปลอดภัย ต้องมีเฉพาะประตูทางเข้าและทางออกฉุกเฉินเท่านั้น 
ห้ามทำประตูเชื่อมต่อกับห้องอื่น เช่น ห้องสุขา ห้องเก็บของ เป็นต้น และต้องมีหมายเลขบอกชั้นของอาคารภายในบันไดหนีไฟ
3.9 ต้องมีระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉินภายในบันไดหนีไฟและหน้าบันไดหนีไฟ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอย่างเพียงพอที่สามารถให้แสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แสงสว่างจะต้องเปิดโดยอัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟ้าในอาคารขัดข้อง


4. อาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงเกิน 12 ชั้น ขึ้นไปกำหนดให้มีบันไดหนีไฟเหมือนอาคารตาม 3 แต่ทางหนีไฟที่ต่อเชื่อมระหว่างบันไดหนีไฟที่แยกอยู่คนละที่ไม่ต่อเนื่องกัน ต้องจัดให้มีระบบอัดลมภายในตาม 3.6 ด้วย 
ส่วนบันไดหลักหรือบันไดอื่นที่ใช้สำหรับติดต่อระหว่างชั้น ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ให้ออกแบบให้ใช้เป็นบันไดหนีไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบันไดด้วย


5. อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ต่ำกว่าระดับดินมากกว่า 2 ชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟสู่ระดับพื้นดินเป็นระบบบันไดหนีไฟภายในอาคารดังรายละเอียดที่กำหนดไว้ตาม 4


6. อาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น ให้มีพื้นที่ดาดฟ้าส่วนหนึ่งเป็นที่ว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้และต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้านำไปสู่บันไดหนีไฟได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พื้นดินได้โดยปลอดภัย


7. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับอาคารที่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ


8. ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 
                 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
                             พลตรี จำลอง ศรีเมือง
                         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒)
 
  
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง ติดต่อ 02-3701463
                     บันไดหนีไฟ,บันไดลิง ติดต่อ 02-3701464
                     บันไดหนีไฟ,บันไดลิง  
ติดต่อ 02-3701465
 

                     บันไดหนีไฟ,บันไดลิง แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง ติดต่อ info@hereweare.co.th
 
Current Pageid = 95