Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     

 
 
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ LD-TSK 03 
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ LD-TSK 04
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ LD-TSK 05 
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ LD-TSK 06
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ LD-TSK 07
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ 3 ขั้น LD-HT 13 
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ 4 ขั้น LD-HT 14
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ 5 ขั้น LD-HT 15
พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ 6 ขั้น LD-HT 16 
 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 083-0687677
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 083-0687680
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 089-1468234
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 086-3362597
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 082-9662214
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน 
info@hereweare.co.th


บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวางเครื่องมือ
Aluminium Platform Step Ladder with Tool Tray

บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือน้ำหนักเบา พับเก็บง่าย สะดวกในการขนย้าย
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือมีถาดวางอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือมีบันไดทรง A ขึ้นลงได้ด้านเดียว
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือผ่านกรรมวิธีป้องกันคราบดำและช่วยเพื่อความแข็งแรง

บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือยางรองขาบันไดทำจากโพลิเมอร์ เป็นฉนวนต้านกระแสไฟฟ้า
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือยางรองขาบันไดทำจากโพลิเมอร์ กันลื่นขณะใช้งานได้ดี
บันไดอลูมิเนียมมีพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือได้รับมาตรฐาน มอก.

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 3 ขั้น (LD-TSK 03)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 3 ขั้น (LD-TSK 03)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-TSK 03
34 ม.
42.8 ซม.
64 ซม.
90.9 ซม.
100 กก.
3.17 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 4 ขั้น (LD-TSK 04)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 4 ขั้น (LD-TSK 04)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-TSK 04
34 ซม.
45.9 ซม.
72 ซม.
119.6 ซม.
100 กก.
3.85 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 5 ขั้น (LD-TSK 05)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 5 ขั้น (LD-TSK 05)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-TSK 05
34 ซม.
49.4 ซม.
93.6 ซม.
148.4 ซม.
100 กก.
4.62 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 6 ขั้น (LD-TSK 06)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 6 ขั้น (LD-TSK 06)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-TSK 06
34 ซม.
52.7 ซม.
109.7 ซม.
177.6 ซม.
100 กก.
5.08 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 7 ขั้น (LD-TSK 07)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 7 ขั้น (LD-TSK 07)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-TSK 07
34 ซม.
55.1 ซม.
121 ซม.
2075 ซม.
100 กก.
6.38 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวางเครื่องมือ
Aluminium Platform Step Ladder with Tool Tray
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 3 ขั้น (LD-HT 13)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 3 ขั้น (LD-HT 13)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-HT 13
28 ซม.
41 ซม.
66 ซม.
128.3 ซม.
150 กก.
3.90 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 4 ขั้น (LD-HT 14)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 4 ขั้น (LD-HT 14)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-HT 14
28 ซม.
43.6 ซม.
81.2 ซม.
152.2 ซม.
150 กก.
4.61 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 5 ขั้น (LD-HT 15)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 5 ขั้น (LD-HT 15)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-HT 15
28 ซม.
46 ซม.
94.4 ซม.
178.8 ซม.
150 กก.
5.37 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466

บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 6 ขั้น (LD-HT 16)
บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ รุ่น 6 ขั้น (LD-HT 16)
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) รหัสสินค้า
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความกว้างบน B 1
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ )
ความกว้างล้าง B 2
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ระยะกาง W
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) ความสูง H
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) สามารถรับน้ำหนัก
(บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ) น้ำหนักสุทธิ
LD-HT 16
28 ซม.
48.6 ซม.
109.6 ซม.
200 ซม.
150 กก.
6.11 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 083-0687677
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 083-0687680
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 089-1468234
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 086-3362597
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ โทร 082-9662214
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน 
info@hereweare.co.th


Current Pageid = 6