Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     

บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 083-0687677
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 085-1143953
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 083-0687680
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 082-9662214
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 089-1468234
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 085-1143953
 บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 083-0687588
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน info@hereweare.co.th
   

บันไดพาดตอนเดียว
บันไดพาดสไลด์สองตอน
 
   
 
   
 

 

 
 
                                                      ปลายขาของบันไดพาดตอนเดียว
                                                              สามารถปรับได้ 2 แบบ
 
บันไดพาดตอนเดียว
Single Section Aluminium Ladder
บันไดพาดตอนเดียว ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี
บันไดพาดตอนเดียว ผ่านกรรมวิธีป้องกันคราบดำและช่วยเพื่อความแข็งแรง
บันไดพาดตอนเดียว กว้างมาตรฐาน (W) 370 มม.
บันไดพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดพาดตอนเดียว สามารถปรับเพิ่มความสูงเพื่อใช้งานได้ 
บันไดพาดตอนเดียว มีความสูให้เลือกตั้งแต่ 10-20 ฟุต
บันไดพาดตอนเดียว ยางรองขาบันไดทำจากโพลิเมอร์ เป็นฉนวนต้านกระแสไฟฟ้า
บันไดพาดตอนเดียว ยางรองขาบันไดทำจากโพลิเมอร์ กันลื่นขณะใช้งานได้ดี
บันไดพาดตอนเดียว ได้รับมาตรฐาน มอก.
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 10 ฟุต (LD-LK 10)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 10 ฟุต (LD-LK 10)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ความสูง H
LD-LK 10 
37 ซม.
310.5 ซม.
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
   บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
        บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465
            บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 12 ฟุต (LD-LK 12)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 12 ฟุต (LD-LK 12)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ความสูง H
LD-LK 12 
37 ซม.
371.5 ซม.
              บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465                              บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 14 ฟุต (LD-LK 14)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 14 ฟุต (LD-LK 14)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ความสูง H
LD-LK 14 
37 ซม.
435 ซม.
            บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465                             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466
               

บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 16 ฟุต (LD-LK 16)
บันไดอลูมิเนี่ยมพาดตอนเดียว 16 ฟุต (LD-LK 16)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ความสูง H
LD-LK 16 
37 ซม.
495.5 ซม.
           
             
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465                             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466

บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 18 ฟุต (LD-LK 18)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 18 ฟุต (LD-LK 18)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ความสูง H
LD-LK 18 
37 ซม.
554 ซม.
 บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
  บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465
             บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 20 ฟุต (LD-LK 20)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว 20 ฟุต (LD-LK 20)
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมพาดตอนเดียว ความสูง H
LD-LK 20 
37 ซม.
615 ซม.
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701463
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701464
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน ติดต่อ : 02-3701465

บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 083-0687677
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 085-1143953 

บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 083-0687680
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 082-9662214
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 089-1468234
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 085-1143953
 บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน โทร 083-0687588
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน info@hereweare.co.th
Current Pageid = 3