Website Banner
     
     
     
   
 
     

 บันไดอลูมิเนียมทรง A
 บันไดทรง A ขึ้นลงสองทาง
 บันไดอลูมิเนียมพร้อมถาดวาง
 บันไดเข็นติดล้อ
 บันไดรูดเก็บได้
 บันไดพับได้อเนกประสงค์
บันไดพาด   บันไดพาดสไลด์ 2 ตอน
บันไดพาดสไลด์ 3 ตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ   ตู้เครื่องมือช่าง
รถเข็นพื้นเหล็ก 4 ล้อ  รถเข็นสองล้อพับได้   รถเข็นใช้งานโรงแรม
รถเข็นช็อปปิ้ง,รถเข็นเฉพาะทาง  รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
 โปสเตอร์สแตนด์,โบรชัวร์สแตนด์
,ดิสเพลย์สแตนด์

ธงญี่ปุ่น,J-FLAG
 
บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดติดล้อพับได้  บันไดหนีไฟ  บันไดไฟเบอร์กลาส 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ  ชั้นวางของ 
ตู้กับข้าว     

 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 02-3701463
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 02-3701464
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 02-3701465
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ แฟกซ์ 02-3701466
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 089 
-1468234
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 085-1143953
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 
085-1143953 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 082-9662214
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 083-0687677
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 083-0687588
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 083-0687680
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ info@hereweare.co.th

 
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/cabinets   
     
   ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูเลื่อน/Sliding Door Cabineets  
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน ทำจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 มม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน มีทั้งบานเลื่อนทึบ
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน มีทั้งบานกระจกเลื่อน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน เคลือบสารป้องกันสนิม 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน โครงสร้างเสริมกระดูกเหล็กเพิ่มความแข็งแรง
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชักปัองกันการล้มของตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน กุญแจล็อคทั้งชุด
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน


 
 
Features

 
                                               
            Sliding rail with roller                Sliding door handle
             
Sliding door lock

 
     
 
 
 
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน
รุ่น ZDG-323


ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน ยาว = 90 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน ลึก  = 45 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน สูง = 90 ซม.
 
 
 
 
   
   
 
 ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน
 รุ่น ZDG-324


ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน ยาว = 120 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน ลึก  = 45  ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน สูง = 90  ซม.
 
 
 
   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน
 รุ่น ZDG-325


ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนยาว = 150 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนลึก  =  45 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนสูง  =  90 ซม.
 
 
 
   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน
รุ่น ZDO-313


ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนยาว =  90 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนลึก  =  45 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนสูง  =  90 ซม.
 
 
 

   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน
รุ่น  ZDO-314


ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนยาว = 120 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนลึก  =  45 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนสูง  =  90 ซม.
 
 
 
 
   
     
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน
รุ่น ZDO-315


ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนยาว = 150 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนลึก  =  45 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อนสูง  =  90 ซม.
 
 
 
   
   
   
   
 
     
   ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ Filing Cabinets
 
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ทำจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 มม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร มีทั้งบานเลื่อนทึบ
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร มีทั้งบานกระจกเลื่อน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เคลือบสารป้องกันสนิม 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โครงสร้างเสริมกระดูกเหล็กเพิ่มความแข็งแรง
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก ปัองกันการล้มของตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กุญแจล็อคทั้งชุด

 
     
     
 
     
    
 
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
รุ่น ZD-743


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว = 45.2 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  = 62 ซม.                      
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง = 103 ซม.
 
 
 
 
   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
รุ่น ZD-744


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว = 45.2 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  = 62  ซม. 
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง = 133  ซม.
 
 
 
   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบไม่มีประตู  
รุ่น ZOS-1886


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว = 90 ซม.      
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเลื่อน    
รุ่น ZDO-1886


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.     
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 

   
   
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
รุ่น  ZSH-756


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =   90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =   45 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
     
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูบานเลื่อน 
รุ่น ZDGO-1886


 ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน ลึก  =  45 ซม. 
 ตู้เหล็กเก็บเอกสารประตูเลื่อน สูง  =  185ซม.
 
 
 
   
   
  
     
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
รุ่น ZSGH-1886


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม. 
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
   
       
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
รุ่น ZGDH-1886


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.     
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
   
 
     
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารและ ล็อคเกอร์
Filing Cabinets & Locker

 
  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ทำจากเหล็กหนาพิเศษ 0.6 มม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ มีทั้งบานเลื่อนทึบ
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ 
มีทั้งบานกระจกเลื่อน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ เคลือบสารป้องกันสนิม 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ โครงสร้างเสริมกระดูกเหล็กเพิ่มความแข็งแรง
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ Anti Tilt System เปิดได้ทีละ 1 ลิ้นชัก ปัองกันการล้มของตู้
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กแข็งแรง
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ กุญแจล็อคทั้งชุด

 
    
 
     
   
        
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
รุ่น ZSG-756


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.              
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.   
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
 
   
         
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
รุ่น ZDG-1886


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.        
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
         
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ล็อคเกอร์ 
รุ่น ZLK-6106


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.     
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
         
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ล็อคเกอร์ 
รุ่น ZLK-6109


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม. 
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
         
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ล็อคเกอร์ 
 
รุ่น ZLK-6112


ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.  
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
         
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ล็อคเกอร์ 
 
รุ่น ZLK-6118


ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  90 ซม.
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  45 ซม.    
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  185 ซม.
 
 
 
 
   
         
 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร/ล็อคเกอร์ 
รุ่น ZLK-6133


 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ยาว =  94.5 ซม.
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ลึก  =  46 ซม.           
 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สูง  =  183 ซม.
 
 
 
 
   
 
 

     
    
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 02-3701463
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 02-3701464
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 02-3701465
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ แฟกซ์ 02-3701466
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 089 
-1468234
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 085-1143953
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 
085-1143953 
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 082-9662214
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 083-0687677
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 083-0687588
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ ติดต่อ 083-0687680
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร,ล็อคเกอร์ info@hereweare.co.th

 
 
     
     
     
     

Current Pageid = 101